Kezdőlap Ezotéria és Mágia Mágia A sátánizmus eredete és képviselői

A sátánizmus eredete és képviselői

1933
0
A sátánizmus eredete és képviselői
A sátánizmus eredete és képviselői
A sátánizmussal éppen azért érdemes megismerkedni, amiért az ellenséggel általában: minél többet tudunk róla, annál inkább tudjuk, hogyan vegyük fel vele a harcot.

A sátánizmus messze több, mint egy ellen-Isten imádata. Több évszázados, szerteágazó szervezetek egész sokasága tartotta, tartja magát sátánistának, és a közös jellemzőjük, hogy mind a keresztény kultúrkörben jelent meg.

A téma szerteágazó, ennek ellenére ezzel a leközölt anyaggal, remélem sikerül elkapatni a vezérfonalat azon személyekkel, akiket kutatási célból, mélyebben érdekel ez a témakör. Bízom benne, hogy majd a későbbiek során, egy vagy több átfogóbb elemzés lát majd napvilágot magyar nyelven, az érdeklődők számára.

A sátánizmus eredete és képviselői
A sátánizmus eredete és képviselői

Egyenlőre, és a továbbiakhoz, anyaggyűjtéshez az angol nyelvű irodalmat tudom ajánlani.

A sátáni gyakorlatok természetüknél fogva gyakran titokban zajlanak, távol a nyilvánosság, vagy elzárva a keresztény papság szemei elől.

A racionalista sátánisták nézete, amely vagy individualista, de néha ateista, és emberi szellemre utal: eldobja a közmegegyezésen alapuló erkölcsi és a vallási dogmákat. A racionalista sátánizmus, egyfajta társadalmi darwinizmusnak is felfogható.

Az okkultisták viszont úgy tekintenek a Sátánra, mint egy élőlényre, akinek az ereje rituálékon, vagy mágián keresztül történő megközelítésével, segítséget kapnak a hatalom megszerzéséhez, és akár a  hedonizmus gyakorlásához is.

Nem meglepő módon ezek a rituálék gyakran magukban hordozzák a keresztény, katolikus  rítusokat.

A sátánizmus szervezett formában, a XVII. század előtt nem létezett.

A XVIII. századi Nagy-Britannia és Írország területén elterjedt exkluzív klubok közül, a Hellfire klub vált hírhedté, olyan tekintetben, hogy ez az “úriember klub” tagsága nyitott volt az erkölcstelen cselekmények felé.

klub

A Hellfire klub a mértéktelen ivászat, és a szexuális játékok zárt körben zajló megvalósításához adott diszkrét teret. Állítólag a klub tagsága, a találkozók alkalmával, különböző bibliai szereplőknek beöltözve jelentek meg.  Látványuk blaszfémikus lehetett.

Megemlítem ide kapcsolódóan Sir Francis Dashwood klubját, (állítólag szintén Hellfire klubtag volt) ahol csak pogány ihletésű zárt körű összejövetelek zajlottak. Természetesen itt is elengedhetetlen kellék volt a szex és az ivászat gyakorlása is a barlangjaik mélyén. A klubot 1766-ban feloszlatták.

A  barlangokat, Sir Francis Dashwood halála után elhanyagolták, azonban a második világháború után felújították őket.

A francia forradalom után, a katolikus egyház elvesztette a vezető szerepét az országban.

Metafizikai értelemben, a Sátán újraéledt a forradalom okán, és abban vezető szerepet töltött be. Több katolikus szerző is támadja a forradalom eszményét, köztük Joseph de Maistre is.

A francia katolikus egyház természetesen támogatja ezt a fajta démonizálást, mivel természeténél fakadóan, a világi hatalom létfontosságú az egyháznak, hogy szükségszerűen szerepeljen az észlelési térképen.

A XX. század elején élt Aleister Crowley írásaiban néhány felbukkanó részlet, emlékeztetheti ezen sorok olvasóját bizonyos, a jövőben felbukkanó sátánista irányzatok követőinek megnyilvánulásaira, de bármilyen furcsa, Crowley nem volt sátánista.

Les_Mystères_de_la_franc-maçonnerie_dévoilés_par_Léo_Taxil.jpg

A modern sátánizmus egy csalásból fakad.

A modern sátánizmus megjelenésének, szervezett formában történő létrejöttét,  nagyrészt a Leo Taxil által végzett nagy csalás is inspirálhatta.

Taxil a XIX. századi francia baloldali újságíró és a pornográf szerző, miután bűnbocsánatot tartott, sikeresen visszakerült  az egyház köreibe. Ez vezette arra, hogy számos írást tegyen közzé , amelyekben egy hatalmas, a szabadkőművességgel társult kiterjedt sátáni szervezet, a Palladiai Rend kerül leleplezésre.

Az egyház vezetői ugrottak erre az alkalomra, hogy támogassák ezt a Palladiai Rend elleni keresztes hadjáratot. Taxil azt állította, hogy a Palladiai Rend, a szabadkőművességen belüli sátáni társaság, akik az ördögöt hívják segítségül összejöveteleiken. Később Taxil elismerte hogy hazudott, szélhámosságát bevallotta, amely nyilvánosságra is került.

Pansophie Pansophia Fraternitas Saturni F.S. Gregor A Gregorius Eugen Grosche

Eugen Grosche (Gregor A. Gregorius) a Fraternitas Saturni első nagymestere

Fraternitas Saturni megalapítása 1928-ban, Berlinben történik, az 1925-ben megtartott Weida konferencia után. Aleister Crowley ezen a konferencián, a meghívottak előtt kihirdette hogy ő az OTO külső vezetője.

Crowley személyét nem mindenki fogadta el, némelyek meg is vonták tőle a támogatást. A II. világháború alatt a nácik a FS-t betiltják, de a háború után újraaktiválják magukat. Szaturnikus mágia áll a munkájuk középpontjában. 1979-ben a kivált tagok megalapítják az Ordo Saturni-t, 1993-ban pedig egy kivált magas rangú tag létrehozza a Communitas Saturnit.

A modern sátánizmus első legnagyobb szervezetének megalapítása, Anton Szandor LaVey  nevéhez fűződik.

1966 április 30-án megalapítja hivatalosan a Sátán Egyházát (Church of Satan) San Francisco-ban. Szimbólumaként a csúcsával lefelé fordított pentagrammát, benne a kecske fejjel választja. A CoS fénykorában 25000 tagot számlált.

michael aqino

Michael Aquino

1975-ben  a CoS magas rangú  kilépett tagja Michael Aquino, vezetésével magalakul a Temple of Set. A ToS felölel egy olyan új vallási mozgalmat, amelyet ők szethianizmusnak neveznek, a sátánista megjelölést  elutasítják. A ToS belső szerkezete, avatási fokai:

1.fok Szethiánus

2.fok Adeptus

3.fok Pap/Szeth papnője

4.fok Magister/Magistra Templi

5.fok Mágus

6.fok Ipsissimus

Sloane01

Herbert Arthur Sloane

Our Lady of Endor Coven-t, 1948-ban  az Ohio állambeli Toledo városában alapította meg Herbert Arthur Sloane. Azt állította, hogy kisgyermekkorában meglátogatta egy lény, ő “Sathanas, szarvas istenként” azonosította.

A coven-jének az elnevezése utal, a a Sámuel 1. könyvének 28. fejezetében leírt endori halottidéző asszonyra. Sloane gnosztikus sátánista szektája, halála után feloszlott.

12313942_10153689750015926_637496566467625087_n

The Neo Luciferian Church 2005-ben Carl William Hansen egykori munkái által inspirálva, alapította a Bjarne Salling Pedersen, és  Michael Bertiaux. Nyugati okkultizmus, Thelema, voodoo, boszorkányság irányzatok egyes elemeit is használják.

maxresdefault

Greater Church of Lucifer vezetői:  Michael W. Ford, Jeremy Crow és Hopemarie Ford. Vallási értelemben nem vallják magukat sátánistának.  A különböző kultúrák isteneit, istennőit és démonait az emberi lélekben rejlő látens erőknek tartják. 2014-ben alakulnak meg, 2015-ben megnyitják a szentélyüket Old Town Springben.

ona

The Order of Nine Angles (ONA, O9A) 1960-as években alakult meg. Állítólagos vezetője David Myett. Az ONA olyan ezoterikus keret, ami szakít minden más irányzattal és megpróbál saját útján járni.

Nagy hangsúly van fektetve a próbákon és az amorális, eretneki tevékenységeken, hogy a fejlődést előmozdítsák a követőikben. A sátánizmust inkább mint eszközt használják, mint ideológiát, céljuk meg, hogy sürgessék ennek az aeonnak a végét.

Forrás: 7nephilim.com

Oszd meg azokkal, akik fontosak számodra!
 • 19
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  19
  Shares