Kezdőlap Ezotéria és Mágia Energetika A fénynyelv/fény nyelv alapjai – a tudat tiszta nyelve

A fénynyelv/fény nyelv alapjai – a tudat tiszta nyelve

1508
0
A fénynyelv/fény nyelv alapjai - a tudat tiszta nyelve
A fénynyelv/fény nyelv alapjai - a tudat tiszta nyelve
A fénynyelv, vagy fény nyelv a tudat tiszta nyelve. Egyszerre tartalmaz összetett energiajeleket (szigillumokat) és fény-szótagokat, amelyeket az anyagi feletti létsíkokon használnak kommunikációra.

A fénynyelv alapjaiban tér el a földi viszonyok között kialakult nyelvektől, mert tiszta tudati kommunikáció során használatos.

Szükségtelen tehát hangképző szerv, hallás vagy akár nyelvtanulás hozzá olyan módon, mint az emberi nyelveknél.

A fénynyelv tiszta tudati kommunikációt tesz lehetővé

A fénynyelv a tudati kommunikáció rendszere. Mint minden adatközlés, ez is kódolás és dekódolás által valósul meg.

A fénynyelv/fény nyelv alapjai – a tudat tiszta nyelve

A fénynyelv általi kommunikáció során információs egységeket, összetett képeket, folyamat-képzeteket, éteri kulcsokat adunk át egymásnak.

A fénynyelv ennek köszönhetően eltérő jelcsoportokkal dolgozik

 1. hangokhoz, szótagokhoz hasonló jelekkel (hagyományos “íráshoz”, például fénymantrák, “fényvarázsigék”, megerősítő mondatok esetén),
 2. gondolati, fogalmi egységeket kifejező jelekkel (a piktogramokhoz hasonlóan),
 3. folyamatokat, eseményeket magába foglaló narratív jeleket (mintha egy rövid videót lehetne egyetlen állóképbe tömöríteni),
 4. éteri kulcsokat (bizonyos energiaminőségek becsatornázását lehetővé tevő jelek),
 5. szakrális kódokat.

Az egyes jelcsoportokat hasonlóan használjuk, eltérő céllal. Hamar felismerhetők a jelek formájából, és aki olvasni, írni tudja őket, az tudati szinten képes kommunikálni másokkal, anélkül, hogy egyébként beszélnék egymás természetes nyelvét.

A fénynyelv univerzális

A fénynyelv is rendelkezik korlátokkal, ám kimondható, hogy olyan univerzális nyelv, ami alkalmas a tiszta tudati kommunikációra. Tanulható, a használata fejleszthető és a megfelelő alkalmazásával csodákat élhet meg bárki.

A fénynyelv ráadásul más, magasabb létsíkok lényeivel való kommunikációt is lehetővé teszi – azaz egyfajta unvierzális nyelv, ami által akkor is lehet információt cserélni, ha valaki nem beszéli egy másik ember vagy lény saját természetes nyelvét.

Igen, jól sejted, például az angyalok is így tudnak bárki emberrel beszélni.

Félreértések tisztázása a fénynyelv kapcsán

Az interneten a fénynyelvről is többféle, gyakran félrevezető információ kering.

Lilly Wong fejlesztette ki a fénynyelvet?

Nem. Habár vannak kryonisták, akik ezt állítják, a fénynyelvet már legalább tíz évvel Wong kisassony előtt többen is megtanultuk és használni kezdtük. Lilly Wong legfeljebb azt mondhatja, hogy ő is megtanulta.

A fénynyelv ötödik dimenziós, és abban segít, hogy kristályossá váljon az emberi test?

Határozottan NEM! Ahogy már korábban írtuk, az ötödik dimenziós tévtanítás eleve hibás. Ha szilícium-alapúvá válna az emberi test, akkor azt jelentené, hogy nem hogy állati vagy növényi, de egyenesen ásványi létszintre zuhanna vissza.

Akinek ez a célja, az még egy zsurlónál is kevesebb és kezdetlegesebb akar lenni. Tudjuk, kik azok az embergyűlölő, ellenséges erők, akiknek a célja az emberiség ostoba kövekké alakítása, ám ez egészen más téma.

Ez tehát nem igaz:

“Multidimenzionális elmétek az ötödik dimenzióval és az afelettivel rezeg együtt és a fénynyelven keresztül kommunikál veletek. A fénynyelv NEM fog tagolt szavakon keresztül beszélni hozzátok. A fénynyelv információs csomagokban érkezik. Ezeket a csomagokat csak akkor lehet „kinyitni”, ha egy magasabb tudatállapotban vagytok”

A rezgés eleve ismétlődés gyakoriságot jelent. Az elme nem rezeg. Az agy igen. Az elme egy, az agy által létrehozott, összetett mező, hasonlóan ahhoz, ahogy a mágnes is létrehoz mágneses mezőt. Márpedig a mágneses mező nem rezeg, hanem indukciós vonalak sűrűsége határozza meg az erejét.

Példa a fénynyelvi írásra
Példa a fénynyelvi írásra

Az elme sem rezeg. Ráadásul a fénynyelv eleve információs csomagokkal dolgozik – akár a földi nyelvek. Amikor azt mondod: “ember” vagy azt: “jó reggelt kívánok”, akkor ott információs egységet adsz át.

A tudati kommunikáció során, a fénynyelv által közvetített információ azonnal érthetővé válik a dekódolást követően. Pontosan úgy, ahogy a beszédnél a “jó reggelt” is megértésre kerül.

A fénynyelv a szakrális emberi nyelvek alapja?

Minden nyelv szakrális, amelyet vallási, spirituális célokra használtak. Ugyanakkor a fénynyelv minden tudatos, organikus kommunikáció alapja, tehát nem csak néhány emberi nyelvé!

Amikor ilyet olvasunk, akkor tudhatjuk, hogy tévinformációkkal van dolgunk:

“A szanszkrit nyelv fény-nyelv, ezért istennevei, szavai (rezgésképletei) együttrezegnek az univerzális tudattal, s az univerzális nyelv abszolút fogalmaival (archetípusaival) harmóniában állva eljuttatnak az univerzális bölcsesség állapotába.”

(Késmárki László: Nadi-jóga A gyógyító prána, Ankh Kiadó, 2012.)

A szavak nem “rezegnek együtt” az “univerzális tudattal”, pláne az “abszolút fogalmakkal”, ugyanis amit az ember hajlamos abszolút fogalomként elképzelni, az a legtöbbször csak az emberek számára “abszolút”.

Más fajok más fogalmakat tekintenek “abszolútnak”. Legfeljebb azt mondhatjuk, hogy “lokális abszolútumok”, azaz az érvényességük csak helyi, nem univerzális.

Érthető, hogy az emberek egy része abszolútumokat igényel, azt, hogy a világképe végérvényes és tökéletes alapokon nyugodjon. Ám a szanszkrit nem alkalmas erre, ahogy más emberi nyelv sem.

A fénynyelv azonos az Elohim/Eredet nyelvvel?

Nem. Az Elohim nyelv egy modern kitaláció, a latin ábécé önkényes átértelmezése, légből kapott értelmet rendelve az egyes betűkhöz, de alapvető tudásbéli hiányosságokkal is, mint például az ‘sh’ hangot két külön betűként értelmezi.

Ez pont olyan tévedés, mint a ‘th’ vagy ‘gy’ hangot szedné szét valaki. Lehet, hogy csatornázták, ám a forrás ekkor legfeljebb egy alsórangú szellem lehetett, aki azt adta a csatornamunkásnak, amit hallani akart.

A fénynyelv a szeretet nyelve?

A tudati kommunikáció információs egységeket, összetett képeket, folyamat-képzeteket, éteri kulcsokat ad át. A vulgárspiri elképzelésekkel, az emocionalista, értelem-ellenes irányzatok tévtanításaival ellentétben nem a szeretet nyelve!

A szeretet nyelve a pozitív érzelmek átadása. A fénynyelv ennél messze többet, ugyanakkor mást ad. Természetesen lehet szeretet-alapú.

A fénynyelv azonos a Blavatsky-féle Senzar-ral?

H. P. Blavatsky a Titkos Doktrinában írta le, hogy szerinte a Központi Fajtól származik a glifákkal dolgozó senzar, ami a Fény Univerzális Nyelve, az Első Forrás jelrendszere.

Majdnem igaza volt.

A “glifák” vonalak és pontok alkotta rajzos információs egység-szimbólumok, a senzar nyelv pedig, átmenet a hagyományos nyelvek, a matematika és a zene között.

Példa a senzar glifákra
Példa a senzar glifákra

Kép forrása: wingmakers

Ezzel csak annyi a “gond”, hogy minden nyelv egyesíti magában a hangok, a matematika és a zene sajátos elemeit. Például axiomatikus szabály szerint kell a jelzőket kategóriák szerint egymás után tenni, hogy helyesnek érezzük.

Mondjuk, ha azt akarjuk kifejezni, hogy egy festő elsősorban ügyes, és mellékesen nagyra nőtt, akkor azt mondjuk: magas, ügyes festő, nem pedig ügyes, magas festő.

Amit Blavatsky senzarnak nevezett, valóban a spirituális létsíkokról származik, és valóban a Fény Nyelve. Csakhogy nem a központi faj alkotta meg, hanem az Első Faj. És bárki megtanulhatja!

Példa a fénynyelv összetett használatára
Példa a fénynyelv összetett használatára

A fenti képen lehet látni egy példát a fénynyelv összetett használatára: megerősítő mondatok, szakrális jelek, fogalmi egységek, éteri kulcsok szerepelnek itt.

Akarsz a fénynyelvről többet tudni? Írj nekünk itt!

Szerző: Dr. Peter T. Sinclair

Oszd meg azokkal, akik fontosak számodra!
 •  
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  1
  Share