Kezdőlap Ezotéria és Mágia Asztrológia Ikhthüsz, avagy miért lett Jézus egyik fő jelképe a hal

Ikhthüsz, avagy miért lett Jézus egyik fő jelképe a hal

4636
0
Ikhthüsz, avagy miért lett Jézus egyik fő jelképe a hal
Ikhthüsz, avagy miért lett Jézus egyik fő jelképe a hal
Jézus egyik alap jelképe a hal a bárány és a kereszt mellett. Ám ennek oka nem az asztrológiában keresendő!

Azt mindenki tudja, hogy az ókorban Jézust többféle szimbólummal is ábrázolták. A bárány vagy a kereszt a mai napig közismert, a pelikán a középkor során kikopott a köztudatból.

A hal azonban a mai napig Jézus egyik fő jelképe

Ennek okát általában két jelenségben szokták megtalálni:

 1. Jézus első tanítványai halászok voltak és emberhalásszá tette őket, illetve a hal és kenyér szaporítása is a nevéhez fűződik,
 2. Asztrológiai szempontból nagyjából Jézus idejében erősödött fel igazán a Halak korszaka.

Ezek a magyarázatok azonban másodlagosak.

A valódi indokot a szómágiában találjuk meg.

Ikhthüsz, avagy miért lett Jézus egyik fő jelképe a hal

Kezdjük az elején: a hal görögül görög ἰχθύς (ejtsd: ikhthüsz, nagybetűkkel: ΙΧΘΥΣ, latinul: ichtys).

Jogos feltenni a kérdést, hogy miért pont ez lett a kereszténység szimbóluma, mikor bármi más is megtette volna, s később miért váltották fel a kereszt szimbólumával; annak ellenére, hogy még ma is sok keresztény közösség használja.

Szimbolummá válásának nem az az oka, hogy a Názáreti Jézus, tanítványainak többeket halászok közül választott (Simon Pétert, Andrást. Jakabot, Jánost [Máté 1.18-22] ).

Nem is az a sokat emlegetett híres mondat mely a halászok elhívásakor hangzott el: “Kövessetek engem, és azt mívelem, hogy embereket halásszatok.”

Persze könnyen lehet, hogy ezek is belejátszottak a szimbólum kiválasztásába, de az igazi ok, mindig a látszaton túl keresendő.

Az igazi ok a zsidó misztikában, a Kabbaláh-ban keresendő

A zsidó nép vallási hagyományában szokás volt az elit papi kaszt tagjai között Tórah betű szerinti vizsgálata.

Ez oly annyira bevett szokássá vált, hogy a papi kaszton belül, a főpapi Szaducceus rend mellett kialakult az úgynevezett írástudók rendje, más néven a Farizeus rend.

Csatlakozz most a Lélekút Társaság szabad spirituális közösségi oldalához! A Lélekút Társaság küldetése, hogy a tiszta, valódi ezotéria, spiritualitás, okkultizmus és misztika iránt elkötelezett személyek számára lehetővé tegyük a közösségépítést.

A zsidó írásmagyarázat misztikus eszközei

A Farizeusok írásmagyarázatának bevett eszközévé vált, a már korábban kialakult zsidó misztika, a Kabbalah által kifejlesztett exegatikus íráselemzés.

Ez három nagyobb módszert foglalt magába: a GMTRIA (Gematria), a NVTRIQVN (Notariqon), és a ThMVRH (Temurah) módszerét.

Ezen módszerek egyikének, nevezetesen a Notariqon ismerete nélkül nehezen érthetjük meg miért esett a választás a hal szimbólumára.

Ugyanis ez a módszer annyira elterjedt, pontosan a farizeus tanítóknak köszönhetően, hogy gyakorlatilag mindenki ismerte.

(Ne felejtsük, hogy a zsidó nép minden tagja tudott olvasni, lévén, hogy gyermekkoruktól fogva minden gyermek számára kötelező volt a szent szöveg tanulmányozása, s így az olvasás nem csak a papok kiváltsága volt. – szemben a kortárs népekkel, ahol az olvasás csak a nemesek és papok kiváltsága.)

A zsidó írásmagyarázat misztikus eszközei

Ha nem így lett volna, bizonyára nem veszik át a környező népek (görög, római) írástudói is, márpedig a három módszer közül ez az egyetlen ami náluk is megtalálható, s bizonyára nem is eshetett volna erre a szimbólumra a választás.

Szemben a másik kettővel ez a módszer rendkívül egyszerű (nyilván ezért terjedt el), s nem áll másból, mint kész szavak betűinek felhasználásával új szavak alkotásából.

Notariqon – notarius

Ugyanis a Notariqon kifejezés a latin notarius kifejezésből származik, ami ‘gyorsírót’ jelent, azaz olyan embert, aki hosszú kifejezéseket képes lerövidíteni.

Így tehát a Notariqon nem más mint valamiféle rövidítési szabály, aminek ismeretével rövid szavakból hosszú üzenetek képes kibontani használója.

Két formája volt ismeretes, amik közül az volt az általánosabb, mikor kész mondatok szavainak a kezdőbetűit összeolvasták, s így kaptak új szót.

Ennek általános ismeretét bizonyítja az is, hogy mikor a Názáreti Jézust megfeszítették, keresztjére a következőt írták: INRI.

János szavaival élve: “Ez vala pedig az írás: A Názáreti Jézus, a Zsidók Királya.” [János 19.19] Ugyanis az INRI kifejezést a Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum notariqonával kapták.

Persze később az INRI szó önálló használata engedett a notariqon másik felhasználási módjával, a már kész szóból újabb mondatok készítésével újabb értelmezéseket adni a szónak.

Láthatjuk tehát, hogy nem túlzás ha azt mondjuk ez a módszer igen elterjedt volt már Jézus korában is, de az utána következő évszázadokban egészen bizonyosan.

Az ΙΧΘΥΣ is hasonló módon képzett műszó

A “Ieszosz Khrisztosz Theou Hüiosz Szótér”, azaz “Jézus Krisztus Isten Fia Megváltó” görög mondat Notariqonja.

Ieszosz Khrisztosz Theou Hüiosz Szótér

Ez volt az a gondolat, amit a korai keresztény vallás zászlajára tűzött; ez az amit a hal szimbólumába belefoglalt.

Az Ikhthüsz-kerék

Az ΙΧΘΥΣ szót azonban nem csak betűkkel ábrázolták, hanem két szimbólumot is alkottak belőle.

Az első, a stilizált hal, magától adódott. Sokan használják a mai napig is, hiszen könnyedén, egy vonallal ábrázolható.

Az Ikhthüsz-kerék eredete

A másik azonban manapság sokkal ritkább, hiszen az emberek többsége, görög tudás híján, csak egy kereket látna:

Ikhthüsz-kerék
Ikhthüsz-kerék

Miközben ezt a kereket a görög betűk alkotják:

Az Ikhthüsz-kerék betűi
Az Ikhthüsz-kerék betűi

 

Szövegforrások: tarrdaniel.com

Képek forrása: symbolcictionary.net, pixabay.com

Oszd meg azokkal, akik fontosak számodra!
 • 52
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  52
  Shares