Kezdőlap Spiritualitás Vallások Létezhet harmonikus kapcsolat vallás és spiritualitás között?

Létezhet harmonikus kapcsolat vallás és spiritualitás között?

324
0
Vallás és spiritualitás egymás szövetségesei, nem pedig ellenségei. Spiritualitás és vallás éppen úgy igényli egymást, ahogy egy folyó is csak meder és víz együttes megléte által létezik.
Mégis akadnak a modern exoteria követői között, akik erősen vallásellenesek, átvéve az ateista-materialista mozgalom hazug dogmáit. Holott vallás hamarabb létezett, mint művészet vagy kultúra. Hetvenezer éves a legősibb ismert szentély és huszonnyolcezer éves a legősibb ismert barlangrajz. Több mint negyvenezer évvel idősebb a vallás. A vallás nem a kereszténységet jelenti, pláne nem a keresztény egyházakat. A vallásellenes hangok forrásai mindig nihilista erők. A vallás ugyanis az az alapvető értelmezési keretrendszer, társadalmi igazodási pontok hálózata (szocio-inercia-rendszer), amely már az első barlangrajzok előtt megjelent. Nézzük most meg, mi is a vallás, az egyház, a spiritualitás és lehetséges-e szövetség vallás és spiritualitás között? Kezdjük a vallás szó értelmének meghatározásával.

Honnan származik a vallás szó?

A magyar vallás szó annyiban félrevezető, ha kiindulási alapként tekintesz rá, hogy ez már egy származtatott szó, nem pedig saját nyelvi alkotás. Egy latin szó, a confessio (megvallás) fordításából képzett fogalom. A vallás nagyon is kézzelfogható dolgokon, ha úgy tetszik, bizonyítékokon alapul – a “megvallani” lényege nem az, hogy valami bizonyítatlanban hiszel. Magyarul ezért némileg mást is jelent, mint a religio-ból származó religion. A religio ugyanis a latin religare „elköteleződni” változata, mint „kötelék isten és ember között”. A türk nyelvekben ‘din’ és ennek változatai bírnak vallás jelentéssel, amit az arabból vettek át, ami viszont egy közös sémi alapszóból (*dVn-) ered és leginkább “kötelesség az égiek felé”-ként fordítható (habár a szó alapjelentése: kötelezettség, felvállalt feladat).
Mi a vallás? Vallás és spiritualitás egymás kiegészítői és szövetségesei
Mi a vallás? Vallás és spiritualitás egymás kiegészítői és szövetségesei. Kép: pexels

Mi a különbség vallás, egyház, spiritualitás és hit között?

A vallás tehát, ha a szó lényegét tekintjük, egyfajta köteléket, elköteleződést jelent. Ám az is világos, hogy ennél messze több.

Mi a vallás?

A vallás egy értelmezési keretrendszer, amely magába foglalja a világmagyarázatokat, a szokásokat, az évszaki, hónapi, heti vagy napi rítusokat, az erkölcsiséget, a közös történeteket, amelyek által a vallásos emberek közösségi identitást kaphatnak. A vallásos gondolkodás a kultúra alapja és a tudomány bölcsője. Bármely tudományágat nézed, az alapítói mindig valamely vallás képviselői voltak. A közösségi hovatartozásnak a nyílt kifejezése a vallás. Hogy az illető a közös identitás alapjául szolgáló hitrendszert elfogadja a sajátjaként. Azaz a vallásosság egyenlő egy hit-közösséghez való szellemi hovatartozással. A cikk a tarsasag.org oldalon folytatódik