Kezdőlap Spiritualitás Bölcsességek Tarot Iskola 11: Nagy Arkánum VIII. Az Igazság

Tarot Iskola 11: Nagy Arkánum VIII. Az Igazság

1609
0
Tarot Iskola 11: Nagy Arkánum VIII. Az Igazság
Tarot Iskola 11: Nagy Arkánum VIII. Az Igazság
A Tarot Iskola tizenegyedik írása a Tarot Nagy Arkánumának nyolcadik lapjával, Az Igazsággal foglalkozik.

A Tarot Iskola anyagait itt olvashatod.

Az Igazságosság kártyája több témakört ölel fel. A világos, objektív felismerést, a tudatos és eltökélt ítéletet, megvesztegethetetlenséget, kiegyensúlyozottságot és becsületességet szimbolizálja, azt jelzi, hogy érvényesíthetjük jogainkat.

Az Igazságosság valójában Egyensúlyozás.

A hétköznapi élet szintjén azt mondja, hogy környezetünket lényünk visszhangjaként éljük meg, minden jóban-rosszban cselekedeteink következményeivel konfrontálódunk.

Ha őszinték és becsületesek vagyunk, tevékenységünket elismerik és megfelelően honorálják; ha viszont kétes eszközökkel fondorlattal akarunk előnyre szert tenni, kudarcot vallunk.

Ezzel nagy felelősségtudatot is kifejez a kártya.

Azt mutatja, hogy semmit sem kapunk ajándékba, de nem is tagadnak meg semmit tőlünk, hogy mindenért, amit kapunk vagy átélünk csak és kizárólag magunk viseljük a felelősséget.

Tarot Iskola 11: Nagy Arkánum VIII. Az Igazság
Tarot Iskola 11: Nagy Arkánum VIII. Az Igazság

VIII. AZ IGAZSÁG(OSSÁG) (The Justice) – EGYENSÚLY(OZÁS), KIEGYENLITŐDÉS (Crowley)

Jupiter – Mars ; Vénusz – Mérleg – Ítélet

Kulcsszavak:

Mérleg jegy, mérleg, összpontosítás, egyensúly, ellentétek egyensúlyozása, igazság

Jelzések:

Figyeld meg, hogy hétköznapi életedben milyen helyeken hajlamosak kilendíteni egyensúlyi helyzetedből. Fedezd fel azokat a körülményeket, amelyek között újra megtalálhatod harmóniádat. Hordozd magadban ezt a minőséget egyre inkább, ahogy napi tevékenységedet végzed.

Kérdések:

Ki segít téged abban, hogy elérd meditációs középpontodat, és hogy ott maradj? Mi történik, ha elveszíted a középpontodat?

Javaslat:

Rendszeresen fordíts időt, valamilyen meditációs formára, amely középpontokban megerősít téged. Lélegezz a Hara központban (egy tenyérnyivel a köldök felett) és gyűjtsd ide energiáidat.

Kijelentés:

Nyugalomban vagyok saját középpontomban.

Analógiák:

Ji-King: 21. Si Ho (A Keresztülharapás)

Mitológia:

A Hórék (Diké, Eunominia)

Semmiféle helytelenség nem szennyezheti be azt, ami helyes. Legyen jó, vagy rossz, minden eléri a végzetét.

Töltsd le most mobilodra innen a 7 Spiritan Csakrakártyát, vagy akár ki is nyomtathatod őket, hogy mindig kéznél legyen az alaptudás a csakrákról!

A képen trónon ülő, szigorú, komoly női alakot látunk, aki jobb kezében felemelt kardot, bal kezében mérleget tart.

Finoman kimunkált fejkendőt visel.

Az itt ábrázolt Igazság egyik jólismert alakja a középkori művészetekben gyakran előforduló “Négy Erény” -nek; a másik három a Kiegyenlítettség, az Erő és az óvatosság. A kártya a számsorban a nyolcas számot viseli.

A nyolc a görögöknek az Igazság száma volt, mert páros számok egyenlő elosztásából keletkezett, így egyensúlyt és nyugalmat sugallt.

Hasonlóképpen, formájának következtében, az arab nyolcas is a végtelenség, a befejezettség – és így a sors munkálkodásának szimbóluma. úgy gondolták, hogy a nyolc oldalú forma, az oktogon áll középen, a négyzet, mint a tér és az idő szimbóluma, valamint a kör, a végtelenség szimbóluma között.

Ezért ez a kiegyensúlyozó pont a test külső, valamint a lélek belső világa között.

Ez az Tarot Igazság kártyája jelentésének megértéséhez kulcsfontosságú lehet.

Ez jelzi a személyiség életének következő állomását. Elérte a felnőtt kort, megtalálta a helyét a világban és egy biztonságos környezetet alakított ki, melyben felnevelheti családját. ő a “világ embere”, akinél beérett a múltbeli erőfeszítések, tettek gyümölcseinek jutalma bőség és társadalmi pozíció formájában.

Korai álmai a legmesszebbmenőkig valóra váltak – most elérte sikerei csúcsát.

De a diadal pillanatában érzi, hogy nem minden van úgy, ahogy lennie kellene. Visszatekintve életére egyfajta elégedetlenség-érzetet észlel, egyfajta “űr”-érzetet – majdnem úgy, mintha egész életéből hiányozna egy eszenciális alkotóelem.

Ilyen hiányosság-érzetek, sőt esetenként a bűntudat érzetei az érett korban jelennek meg, amikor a test szemmel láthatóan öregedni kezd és a halál személyes valóság formáját ölti fel.

Az Igazság a lelkiismeret, a belső én hangja, mely rámutat arra, hogy ezideig a tudat kifeléforduló aspektusának igényei és törekvései lettek kielégítve, míg a belső világ igényei nagyrészt ignorálva voltak.

Eljött az idő, hogy az egyensúly helyreállíttassék – az életvitelnek teljesen új irányt kell adni, amennyiben az igazságot helyre akarjuk állítani.

Ha a belső világ igényei elnyomottak, akkor a külső világot szemlélő tudat egyfelől felduzzad és a múltba, az ifjúság dolgai után “nosztalgiázik”, másfelől gyakran esik mély depresszióba.

Csakis az élet második fele kihívásainak – legalább olyan lelkes, mint az első fél esetében – felvállalása, csakis a félelem nélküli előre tekintés, semmint visszavágyódás révén kerülhetjük el az Igazság kardját!

Nem mintha a kihívás könnyen kezelhető volna – az akadályok és buktatók a lélek belső útján legalábbis egyenértékűek, ha nem nagyobbak azoknál, melyeket a külső világban éltünk meg.

A külső világban az Igazság alakja mutatja annak tanulságát, hogy mindannyian meg kell, hogy méressünk és meg kell, hogy kapjuk, amit kiérdemeltünk.

így annak ellenére, hogy a kiegyensúlyozatlanság és a szemmel látható igazságtalanság látszólag a dolgok rendjéhez tartozik, az alapvető kiegyensúlyozatlanság bennünk van és nem a minket körülvevő világban.

Amennyiben a legtöbbet akarjuk megvalósítani sorsunk folyamán, akkor követnünk kell a mindenség ritmusát, máskülönben úgy járhatunk, mint az ár ellen úszó, akit a hullámverés mindig visszadob.

A törvény nem-ismerete a továbbiakban nem lehet kifogás az élet Bíróságán; a törvényeket meg kell tanulni és azoknak engedelmeskedni kell, amennyiben az áthágásukért járó büntetéseket el akarjuk kerülni.

Az Igazság kártyájának negatív aspektusa arról a veszélyről szól, mely akkor keletkezik, amikor a törvényt rosszul alkalmazzák vagy túl mereven ragaszkodnak hozzá.

A “törvény betűit végrehajtva” élni emberi tévedés, mely sok igazságtalansághoz vezetett. Amikor emberi kezekbe került az Igazság kardja, akkor az gyakrabban forgott a kézben, mint a mérleg, és a megbocsájtás erénye gyakran merült feledésbe.

Javas szempontból summázva az Igazság kártyájának analógiáit, a következőket mondhatjuk: pozitív aspektusában karmikus harcokat, megmérettetéseket és az azok megvívásához szükséges erőt jelenti.

Negatív aspektusa a determináltság, a sorserők fékevesztett játékának passzív elszenvedése. Asztrológiai analógiája a Szaturnusz, illetve a Szűz jegye. Ji King trigramja a Föld, ásványa a füstkvarc, növénye a fenyő, állata a nyúl.

[Lásd: Alfred Douglas: A Tarot]

Töltsd le most mobilodra innen a 7 Spiritan Csakrakártyát, vagy akár ki is nyomtathatod őket, hogy mindig kéznél legyen az alaptudás a csakrákról!

Forrás: tarrdaniel.com

Képek: Wikimedia

Oszd meg azokkal, akik fontosak számodra!
 • 25
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  25
  Shares