Kezdőlap Ezotéria és Mágia Mágia Tarot Iskola 15: Nagy Arkánum XII. Az Akasztott ember

Tarot Iskola 15: Nagy Arkánum XII. Az Akasztott ember

1016
0
Tarot Iskola 15: Nagy Arkánum XII. Az Akasztott ember
Tarot Iskola 15: Nagy Arkánum XII. Az Akasztott ember
A Tarot Iskola tizenötödik írása a Tarot Nagy Arkánumának tizenkettedik lapjával, Az Akasztott Emberrel foglalkozik.

A Tarot Iskola anyagait itt olvashatod.

Az Akasztott Ember felületes jelentése, hogy megakadtunk, kutyaszorítóban vagyunk.

Mélyrehatóbban vizsgálva azonban, szükségszerűséget mutat e kényszeredett nyugalmi állapot külső mozdulatlansága. Lehetőség arra is, hogy mélyreható elemzéssel megváltoztassuk világnézetünket és egész életünket.

Ezt a passzvitásra ítélő életszakaszt a betegség képe jellemezheti, ezt valóban gyakran jelzi a kártya.

A 12. kártya egyéb elnevezései: a fejére állított világ, a keresztre feszített, az áldozat, a próba. A kártyán látható férfialak fejjel lefelé, lábánál fogva csüng két fa között.

Ez a kényelmetlen testhelyzet azonban könnyedséget áraszt: a férfi egyik lábát játékosan keresztbe veti, kezében furulyát tart.

Ez az állapot inkább örömet, mintsem fájdalmat okoz.

Az Akasztott Ember által kifejezett élményről C.G. Jung ezeket írja: “a fennakadás… akár pozitív értelmű “felakasztás” is lehet, mely ugyan egyrészt látszólag leküzdhetetlen nehézséget jelent, másrészt a maximális erőfeszítést követelő egyedi, s ezért teljes embert kívánó helyzetet ábrázolja.”

Tarot Iskola 15: Nagy Arkánum XII. Az Akasztott ember
Tarot Iskola 15: Nagy Arkánum XII. Az Akasztott ember

XII. AZ Akasztott Ember (Próba) (The Hanged Man)

Halak – Nap 12. ház – Kényszer

Kulcsszavak:

megdermedés, egy megrekedt helyzet vagy kapcsolat vége, elengedés, feladás, odaadás, megtanulni új nézőpontból látni, régi magatartásminták áttörésének szükségessége.

Minden valami más mögött rejtőzik. Meg kell járni a fentet és a lentet is, hogy felszabadítsuk önmagunkat.

Jelzések:

Most lehetővé válik számodra, hogy felismerd, hol vagy megrekedve és életednek mely területei vannak befagyva. Semmit sem kell tenni. A puszta tény, hogy világosan érzékeled a téged körülvevő valóságot, meghozza a lehetséges átalakulást.

Kérdések:

Mely területeken van az életed megrekedve? Kész vagy-e felismerni és feladni megkövesedett gondolataidat és viselkedésmintáidat?

Javaslat:

Húzz egy másik lapot, hogy megtudd, mi vár rád az önátadás után.

Kijelentés:

Elengedem és megértem, követem és elfogadom életemben az isteni akaratot, amely lépésről lépésre megmutatkozik nekem.

Analógiák:

12. Pi (A Pangás)

Mitológia:

A Megbilincselt Hős (Prometheus, Odin, Attis, Semchasai, Jónás)

Töltsd le most mobilodra innen a 7 Spiritan Csakrakártyát, vagy akár ki is nyomtathatod őket, hogy mindig kéznél legyen az alaptudás a csakrákról!

A XII. Akasztott Ember Tarot lap bölcsessége

Egy fiatal férfi lóg fejjel lefelé a levegőben, jobb sarkánál fogva felfüggesztve egy akasztófára. úgy látszik, hogy kezei meg van kötve hátul és bal lába lazán lóg a másik mögött. Arcán a kifejezés csendes, nyugodt távollevést mutat, némely Tarot kártyán fejét glória veszi körül.

A XII. Akasztott Ember Tarot lap bölcsessége
A XII. Akasztott Ember Tarot lap bölcsessége

Az Akasztott Ember a Tarot képek egyik legkülönösebbike.

Nem található meg ugyanis semmilyen ortodox keresztény szimbológiában, így az egyik legtisztább jelzés arra, hogy a Tarot kártyák valamilyen nem-keresztény vallásrendszer illusztrálására készültek.

A Próba kártyája a tizenkettes számot viseli.

Arab számokkal ez az 1-es és a 2-es kombinációja, jelezve az egység és a kettősség kapcsolatát, mely egy harmadik dimenzió megszületését eredményezi. A 11-es számmal jelzett veszélyek megoldódtak, ezért ez a kártya megújulást és megváltást is jelent.

A hős konfrontált a tomboló oroszlánnal és tudja róla, hogy az az ő saját árnyéka, mely birkózik vele. Ráébred a keserves igazságra, miszerint ő nem egy személy, nem csak a tudatos én, amivel azonosítja magát, hanem egy nagyobb egész része.

Két felet lát, melyek egymással ellentétes viszonyban vannak, azok ugyanakkor egymást kiegészítik. Nem térhet vissza, hogy visszakövetelje ifjúságának magabiztosságát, valamint hasonlóképpen nem hódolhat be az árnyéknak sem.

Egyetlen reménye az, hogy megszabaduljon mindkét ellentét szorításából, hogy visszalépjen egy centrális pozicióba, melyben a kettő között egyensúlyoz.

Amennyiben így tesz, azt tapasztalja, hogy amikor ellöki magát a múlt tudatosságának szilárd talajáról, csak abban bízhat, hogy egy nagyobb erő fogja támogatni, mely megakadályozza, hogy a lelki üresség állapotába zuhanjon.

Előrehaladása érdekében bátran el kell engednie minden eddigi tudását, önkéntesen lazítania kell az intellektus szorításán és hagyni, hogy a mélyebb belső erők vegyék kézbe a gyeplőt.

A keresőnek most két próbát is ki kell állnia ” a bátorság és a hit (elővételezett bizonyosság) próbáit.

A bátorságét, amennyiben fel kell hogy áldozzon mindent, amit tudatosan értékesnek tart, továbbá meg kell tagadnia az árnyék ösztönös követeléseit, a hitét, amennyiben bíznia kell egy magasabb én létezésében, melynek tudatossága messze meghaladja jelen tudatosságát.

Jung szerint “Az altudatba való alászállással a tudatos tudat veszélyes helyzetbe kerül, hiszen ezzel a mozdulattal – nyilvánvalóan – éppen kioltja magát.”

Az Akasztott Ember képe illusztrálja azt, aki először veszi kézbe élete irányítását és először veti bele magát a mélységekbe. Tette nem mondható vakmerőségnek, hiszen biztonságosan függeszkedik saját hitének csomóján.

Ez a csomó néha mintha a fa élő ágaiból formálódna: íme a Világfa, vagy az élet Fája, mely keresztülnő a világok minden szintjén.

Az Akasztott Ember arcán tükröződő elragadtatottság mutatja, hogy áldozata nem hiábavaló és megkapja jutalmát. Szenvedése extázissá transzmutálódik. Mivel egyforma távolságra van tudatosságának, valamint az árnyéknak minden követelésétől, egy vágyaktól teljesen mentes csodálatos állapotban találja magát.

Jean Dodal Tarot - Akasztott ember
Jean Dodal Tarot – Akasztott ember

A világ különböző vallási kultuszaiban jól ismert a fára akasztott áldozat képe.

A XIII. század közepe előtt lejegyzett izlandi sagák szerint, ódin isten felakasztotta magát a Világfára, hogy megfejtse a misztikus rúnák (a magyar rovásíráshoz hasonló jelek) titkát:

“Függtem, tudom,
a szélfútta faágon,
kilenc éjen át,
dárdával átverve,
ódinnak áldozva,
áldozva magam magamnak
odafenn a fán,
gyökere hol támad
titok mindeneknek.”

Sumér rítusokban Attis istent akasztották fel jelképesen minden évben egy fenyőfára.

A fa az anya, a mindeneket-táplásás szimbóluma, így azok, akik a fán halnak meg, újra egyesülnek forrásukkal, melynek révén új életre születhetnek. életének feláldozásával az Akasztott Ember megnyitja útját a szellem halhatatlanságába való újjászületés felé.

A kártya hagyományos értelmezése szerint annak érdekében, hogy valódi sikert és beteljesedést érjünk el, az ég törvényeit ” semmint az emberéit ” kell magunkévá tennünk.

Ahhoz, hogy ezt megtehessük, bátorságra, erőre és a szellemi értékekbe vetett hitre (elővételezett bizonyosságra) van szükség, de azok számára, akik ilyen módon is hajlandóak kinyilvánítani függetlenségüket, a jutalom ” a derûs nyugalom és a belső béke ajándéka ” nem marad el.

Visconti Sforza Tarot - Akasztott ember
Visconti Sforza Tarot – Akasztott ember

Negatív aspektusában az Akasztott Ember a gyenge idealista, aki saját elképzeléseinek álomvilágában él, aki nincs otthon sem a mennyben, sem a földön, hanem valahol a kettő között függ. Szemei befelé fordulnak, így vakok az őt körülvevő szépségekre.

Javas szempontból a Próba kártyájának pozitív aspektusa a megpróbáló, ösztönző helyzetekben való helytállás. Negatív aspektusa a megalkuvás.

Asztrológiai analógiája a Merkuriusz kvadrát Szaturnusz, Ji King megfelelője a Víz trigramja, ásványa az achát, növénye a levendula, állata a szamár.

[Lásd: Alfred Douglas: A Tarot]

Töltsd le most mobilodra innen a 7 Spiritan Csakrakártyát, vagy akár ki is nyomtathatod őket, hogy mindig kéznél legyen az alaptudás a csakrákról!

Forrás: tarrdaniel.com

Képek: Wikimedia,pixabay

Oszd meg azokkal, akik fontosak számodra!
 • 44
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  44
  Shares