Kezdőlap Spiritualitás Bölcsességek Tarot Iskola 4: Nagy Arkánum 1. A Mágus

Tarot Iskola 4: Nagy Arkánum 1. A Mágus

2014
0
Tarot Iskola 4: Nagy Arkánum 1. A Mágus
Tarot Iskola 4: Nagy Arkánum 1. A Mágus
A Tarot Iskola negyedik írása a Tarot Nagy Arkánumának első lapjával, A Mágussal foglalkozik.

A Tarot Iskola anyagait itt olvashatod.

A Mágus eszességet, ügyességet, öntudatot és aktív életformát jelképez.

Olyan periódust jelez, melyben nehéz problémákat is le tudunk küzdeni, fokozott tudatossággal és éber életbölcsességgel sikerrel szállunk szembe a kihívásokkal. Ez a kártya ugyan tudatunk erejét ábrázolja, de ezáltal nem azt fejezi ki, hogy az érzelmek és más tudatalatti erők elhanyagolhatóak lennének.

Tarot Iskola 4: Nagy Arkánum 1. A Mágus
Tarot Iskola 4: Nagy Arkánum 1. A Mágus

Ellenkezőleg: a Mágus által jelképezett rendkívüli befolyásoló erő és hatékonyság a tudatosság és tudatalatti közötti mély harmónián alapul. Csak az ebből keletkező benső biztonság képes hegyeket mozgatni. Az élethelyzetre vonatkozóan az első emberi tett a semmiből születik, tapasztalatok és tanulás nélkül: ez az első ösztönös alkotás.

Célok és érdekek nélküli spontán teremtés, melyben az ember kipróbálja az erejét és megtapasztalja képességeit.

Hogyan néz ki A Mágus lapja?

A képen fiatal férfi áll – a fején jellegzetes lecsüngű karimájú kalappal – egy asztal mögött, melyen különböző eszközök vagy szerszámok láthatók. Ezek némely kártyán mint a Kis Arkánum szimbólumai láthatók (kehely, bot, kard, érme), míg más ábrázolásokon a cipőkészítő varga szerszámainak furcsa gyűjteményeként jelennek meg. A kártyának különböző nevei ismertek: A Mágus, A Kobzos (regős, lantos, költő-énekes), A Bűvész, A Foltozóvarga.

Valószínű eredetileg vándor mutatványost ábrázolt, a Bolondhoz hasonló szórakoztatót, aki városról-városra, faluról-falura vándorolt magányosan vagy színész és zenésztársaival, előadásokat tartott, szerencsét mondott, jósolt, csodaszereket árult. Ezek az emberek a hatóságok gyanakvó pillantásaitól követve gyakran igen bizonytalan létfeltételek mellet voltak közvetítői a nem hithű tanításoknak vagy eretnek gondolatoknak és ideáknak.

Ezt a figurát, a félig szemfényvesztő, félig bölcs embert választották ki a Tarot megalkotói, hogy a számozott kártyák sorát vezesse.

Száma az 1-es, a pozitív cselekvés, az individualitás és a kreativitás száma. A Mágus erőteljes, magabiztos és magányos. Prométheuszt is láthatjuk benne, aki fáklyáját szorongatja, mellyel a tűz áldását lopja le az égből, az istenektől. Prométheusz karaktere a görög mítoszok szerint nagyon hasoknlít a Tarot Mágusáéhoz: gyors észjárású és fortélyos, mint Hermész és Loki istenek vagy Kojot, az indián néphős is igen erős akarattal és önbizalommal bír, hiszen szembeszegül Zeusszal.

Pszichológiai szempontból Prométheusz arra az időszakra vonatkozik, amikor az ember először részesül az égi eredetű tudatosságból, önmagára ébred, és így magára veszi az istenség attribútumait. így az istenség felelősségeit is magára vállalja; mostantól felelősséggel tartozik tetteiért. ám a világi dolgok birtoklása következtében elvesztette “lelkének látását”. Az ego fénye összezavarja a szellem finomabb sugárzását.

A Tarot sorozat további kártyái azokat a veszedelmeket és kísértéseket mutatják, melyekkel a hosszadalmas keresés alatt kell szembenéznie ahhoz, hogy újra felfedezze amit elveszített, amíg kezében a tudatosság szent tüzével halad tova. A Bolond kártyájától kezdődően a Mágus jelzi a tudatos létezés legelső szintjét, a gyerekben az öntudat megjelenését, és a gyerek elindulását az életútján.

Első feladata az, hogy megtanulja, hogyan kell élni a környezetében, meg kell tanulnia erővel és hatalommal használni elemi fegyvereit (pszichikai érzékeit) mielőtt továbbhaladhatna.

Tradícionálisan a Mágus az Adeptus, aki lényének minden parányi darabját a fizikaitól az isteniig tudatosan egyensúlyba hozta, és ezért képes megjeleníteni az isteni erőt a földön. A magasra emelt pálca lángoló akaratának jelképe, mellyel a négy elemet kontrollálja. Ezeket az előtte lévő oltáron fekvő négy tárgy szimbolizálja. A feje fölött látható szimbólum a Szent Szellem jelenlétét jelzi, így inspirációi igazi önvalójából, a benne lévő istenség szikrájából erednek.

A Mágus magasrendű bizonyossággal cselekszik, tudva, hogy bármit is akar, az harmóniában van az ég akaratával.

A Mágus viseletének belső díszítései fehérek, hogy mutassák belső tisztaságát és kiegyensúlyottságát; palástjának külseje és öve skarlátszínűek, céltudatos tevékenységének tüzét jelezve. A lábai körül látható liliomok törekvésének törekvésének szimbólumai, a rózsák az elért eredmények.

Ő a tanító, aki akkor jelenik meg, amikor a tanítvány elkészült a találkozásra, a bölcsesség mestere, aki a lélek rejtett útjain fogja tanítani a Bolondot. A hétköznapokban ő az az ember, aki arra használja intellektusát és energiáját, hogy a körülötte levő világot megismerje és átalakítsa, aki nem elégedett a dolgok jelenlegi állásával, hanem fáradhatatlanul kutatja azok lényegét és lehetőségeit.

Marseille Tarot: 1. A Mágus
Marseille Tarot: 1. A Mágus

Mivel képtelen elfogadni az élet természetéről szóló tanításokat és magyarázatokat, küzdenie kell, hogy a létezés titkait a maga számára tisztázza. Ebben az aspektusában ő a hős, aki merészen nekivág a bölcsesség keresésének, ő a kereső a rejtett templom kapujánál.

Negatív aspektus: csaló

Negatív aspektusában a Mágus a Szemfényvesztő csaló, aki az élettel bűvészkedik és nagy örömmel szemléli, hogy okos bűvészmutatványai milyen hatással vannak az “alacsonyabb szintű” haladókra. Keresésének célja nem a bölcsesség, hanem a hatalom. Amennyiben sikerül felébresztenie valódi elemi energiákat, akkor megszállottá válik, azon démoni erők eszköze lesz, melyeket uralni akar.

Javas szempontból nézve a Mágus kártyájának asztrológiai analógiája a Nap-Hold szembenállás. A kártya pozitív aspektusában a teremtőerő jelenlétét, a letrehozás aktusát, aktivitását, és “középenlevést” jelent. Negatív aspektusában ide tartoznak a nem-tudatos beavatkozások, a sötét mágia. Ji King analógiája az ég trigramja, ásványa a gyémánt, növénye a lótusz, állata a bika.

[Lásd: Alfred Douglas: A Tarot]

Crowley Thoth Tarot: Nagy Arkanum – I. A Mágus

Kulcsszavak:

Merkúr, kommunikáció, a kommunikáció minden lehetőségének játékos megközelítése, hajlékonyság, zsenialitás.

Útmutatás:

Zseniális képességekkel rendelkezel, ezt meg kell osztanod másokkal. fontos feladatod, hogy megfelelő kereteket keress vagy teremts tevékenységedhez.

Kérdés:

Miben vagy tehetséges? Milyen eszközökkel és milyen keretek között adhatod ezt tovább?

Javaslat:

Vizualizáld ideális tevékenységi körödet! Írd le a képet!

Megerősítés:

Tökéletesen átélem alkotói lehetőségeimet, ez boldoggá és elégedetté tesz.

Meglepő számomra, hogy egyetlen általam ismert forrás sem említi, hogy az Aleister Crowley féle Thoth Tarot-ban (melyet Lady Frieda Harris festett) három különböző Mágus kártya szerepel. Pedig a magyarázat evidens: a Három Mágus a Hermetikus Tetraszómia (3+1) leképeződése, mely szerint a mágikus világ 3+1 “dimenzióból” áll: Fizikai Világ, Asztrál Világ, Szellemi Világ + a forma nélküli Isteni Világ.

Hasonlóképpen a Mágussá vált ember is többdimenziós lény: van egy fizikai formában megjelenő mágus, amely az anyagi, fizikai síkon jelenik meg; van egy asztrál formában megjelenő mágus, amely a lelki, asztrális síkon jelenik meg; van egy szellemi formában megjelenő mágus, amely a szellemi síkon jelenik meg; és van egy isteni formában meg nem jelenő mágus is, amely az isteni, transzcendens síkon (nem) jelenik meg:

Test:

Crowley Thoth Tarot: Nagy Arkanum - I. A Mágus
Crowley Thoth Tarot: Nagy Arkanum – I. A Mágus

Lélek:

Crowley Thoth Tarot: Nagy Arkanum - I. A Mágus
Crowley Thoth Tarot: Nagy Arkanum – I. A Mágus

Szellem:

Crowley Thoth Tarot: Nagy Arkanum - I. A Mágus
Crowley Thoth Tarot: Nagy Arkanum – I. A Mágus

Szerző: Tarr Dániel

Forrás: tarrdaniel.com

 

Oszd meg azokkal, akik fontosak számodra!
 • 34
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  34
  Shares