Kezdőlap Spiritualitás Bölcsességek Tarot Iskola 8: Nagy Arkánum V. A Főpap

Tarot Iskola 8: Nagy Arkánum V. A Főpap

1471
0
Tarot Iskola 8: Nagy Arkánum V. A Főpap
Tarot Iskola 8: Nagy Arkánum V. A Főpap
A Tarot Iskola nyolcadik írása a Tarot Nagy Arkánumának ötödik lapjával, A Főpappal foglalkozik.

A Tarot Iskola anyagait itt olvashatod.

A Főpap a hit világát, a vallásos bizonyosságból eredő mély bizalmat testesíti meg.

Ez az értelmezés sok szempontból kedvező, mert az általa kifejezett bizalom ereje vonatkozik saját önbizalmunkra, életünk mélyebb értelmébe vetett hitünkre, és az ebből fakadó, a jövőbe vetett hitünkre is.

A kártya ezen kívül az etika és az erény útmutatója, valamint morális értékrendünkből eredő személyes szándékainkat is jelképezi.

Tarot Iskola 8: Nagy Arkánum V. A Főpap
Tarot Iskola 8: Nagy Arkánum V. A Főpap

A főpap a tarot morális tanításai közé tartozik.

Bár nem a főpapnő után következik, mégis hasonló gondolatkört képvisel. A főpapnő a földi élettől eltávolodó lelki tartalmak közvetítője, a főpap is egy spirituális, elvont keresést jelképez, az élet nagy kérdéseire keresi a választ.

Kulcsszavak:

Bika, spirituális vezető, tanár, tanácsadó, beavatott, belső vezető, legmagasabb átalakulás, szellemi atya

Jelzések:

Önmagad keresése lelki birodalmakba vezet téged. E lap jelezheti a lelki tanítóval való találkozást. Légy nyitott a vele való találkozásra!

A főpap a tarot morális tanításai közé tartozik.
A főpap a tarot morális tanításai közé tartozik.

Kérdés:

Van-e olyan bölcs tanító (a múltban vagy jelenleg), aki iránt vonzódást érzel?

Javaslat:

Itasd át magad a lelki tanítók tanításaival. Keresd egy tanár vagy tanító jelenlétét. Kerülj bele csoportokba személyes növekedésed érdekében. Légy őszinte, nyitott és befogadásra kész ezekben a csoportokban. Figyelj oda a szíved utasításaira.

Kijelentés:

Egyetlen hang van, amire hallgatnom kell, és ez a saját szívem hangja.

Analógiák:

Ji-King: 45. Cuj (Az Összegyűlés)

Mitológia:

A Bölcs (Cherion)

A Főpap palástot és koronát visel.

Egyik kezével áldást oszt az előtte térdeplő két papnak, míg a másik kezében egy hármas keresztet tart. Mögötte két oszlop látható. A két pap olykor borotvált fejű, máskor nagy karimájú kalapot viselnek. Némely Tarot kártyán a Főpap szakállas, más kártyákon arca simára borotvált.

A Pápa természetesen ismert figura volt a középkor társadalmában, de a Tarot kártyák készítőinek számolni kellett bizonyos veszélyekkel, amikor kártyájukra tették a képét, hacsak a kártya nem akkortájt készült, amikor a pápaság székhelye Olaszországon kívül volt.

Töltsd le most mobilodra innen a 7 Spiritan Csakrakártyát, vagy akár ki is nyomtathatod őket, hogy mindig kéznél legyen az alaptudás a csakrákról!

A Főpap szimbolikájának vizsgálatánál biztosabb talajon állunk, mint amikor annak történelmét vizsgáljuk

A Tarot sorozatban a Főpap az ötös számot viseli, a mentális inspiráció, a kreatív gondolkodás, az erkölcsi törvény és az intellektuális szintézis számát. Az élet éleinek “lekerekítését” képviseli; a térbeni rendeződés négy kardinális pontja egyesül a közös középpontban.

Úgy, ahogy a Császár a Császárnő párja, a Főpap is kiegészítője a Föpapnőnek. Mint a római-katolikus Pontifex – akinek alakjára emlékeztet – ő az Isten földi képviselője, a nyáj pásztora, aki a Mennyország és a Pokol kapuit nyitó kulcsokat birtokolja. A Pontifex cím latin szóból eredetű, melynek jelentése: hídverő, és a Tarot Főpapja a negyedik fő híd, amelyik az érzékek külső világát a lélek belső világával összeköti.

Ö az ortodox vallás fenntartója, a társadalmon belül elfogadott viselkedési forma képviselője

A mögötte álló oszlopok a megalapozott vallásosság támaszainak szimbólumai, melynek ő az őrzője és kinyilvánítója. ö tanítja népének azt, ami a világiságon túl van. Tanításai gyakorlatiasak és érzékletesek, jóhiszemű kíméletességének szimbólumaként kesztyűt visel.

Jung alábbi szavai találóan alkalmazhatóak ehhez a Tarot képhez: „Ő az inspiráló szellem, aki az álmodót az élet értelmébe beavatja és annak titkait az ősök tanításainak megfelelően megmagyarázza.”

Háromágú aranykoronája a fizikai, az érzelmi és az értelmi szférák bölcsességének és tudásának szimbóluma

A némely kártyán megjelenő kampó az egyházi hatalom jele – ő a szellemi irányító, a Jó Pásztor. A lábainál áldásáért és tanításáért térdeplő papok a kontemplációt, a befelé-fordulást, illetve az aktivitást képviselik. A Főpap mély és alapos tudásával friss ideákat, eredeti meglátásokat teremthet, még akkor is ha ezek szorosan kapcsolódnak egymással egy hagyományos keretben. Inspirációján keresztül állandóan megújul és újrafogalmazódik az embernek az Istennel való kapcsolata, és így minden kor megkapja a maga időszerű jelzőit, melyek szellemi útját kijelölik.

A Főpap - Crowley Tarot
A Főpap – Crowley Tarot

Mundán értelemben vizsgálódva a Főpap azt az embert képviseli, aki világát ízlésesnek, takarosnak, jól kiegyensúlyozottnak szereti. ö az, aki egy gondosan kidolgozott formula szerint éli az életét és nem kedveli azokat, akik világos cél nélkül evickélnek át életükön. Hajlamos azt gondolni, hogy az út, ami neki megfelel ugyanolyan jó mindenkinek, és úgy érzi, hogy kötelessége erre rá is mutatni. Erkölcsi felsőbbrendűségének attitűdje lehetetlenné teheti számára a másokkal való együttélést. Filozófiája tartalmazhat sok mindent, ami jó és előremutató, de hiányozhat belőle a melegség, a spontaneitás és az alapvető emberszeretet.

Negatív aspektusában a Főpap intellektuális ellenkező is lehet, aki keresi az “eretnekségeket” és az elfogadott dogmáktól való eltéréseket

Kifordult állapotában ő maga válhat hamis tanítások tanítójává, elősegítve a babonák, valamint az ismeretlentől való félelem terjedését.

Javas szempontból, azaz a Főpap kártyáját összevetve az általunk használt egyéb analógia-rendszerekkel, a következőket tennénk hozzá vizsgálódásunkhoz.

Pozitív aspektusában hozzátartozik a tanítás, a hagyománnyal, a szellemiséggel, a vallással kapcsolatos exoterikus illetve ezoterikus ismeretek. Negatív aspektusa a vak hit! Asztrológiai analógiája a Jupiter – Szaturnusz együttállás, illetve a Vízöntő jegye. Trigramja a Hegy, ásványa a kalcedon, növénye a zsálya, állata a kakukk.

[Lásd: Alfred Douglas: A Tarot]

Akarsz többet tudni? A folytatást, analógiákkal és titkokkal itt olvashatod: Tarot Iskola fóruma.

Szerző: Tarr Dániel

Forrás: tarrdaniel.com

Oszd meg azokkal, akik fontosak számodra!
 • 37
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  37
  Shares